Hopp til innholdet

- viktig -

Under den pågående pandemien har ingen adgang hos oss uten avtale. 
Vi er underlagt strenge regler for å håndheve smittevern.

OM OSS

Enebakk fysioterapi er en del av Enebakk kommunes primærhelsetjeneste. Våre fysioterapeuter har lang og bred kompetanse innen mange fagfelt, deriblant psykomotorisk fysioterapi, samt spesialisering innen manuellterapi og idrettsfysioterapi. Vi har et godt teamarbeid og samarbeider med fastleger og mange andre faggrupper innen helsevesenet, spesialisttjenesten og andre i offentlig og private virksomheter. Alle våre fem fysioterapeuter har driftsavtale med kommunen og Helfo.

Mats Kirkeby Fjell

Fysio- og manuellterapeut

Carina Wold

Idrettsfysioterapeut

Anbjørn Ree

Fysioterapeut

KJETIL ANDREAS TOFTE

Fysioterapeut (daglig leder)

Hilde Nordli

Fysioterapeut

behandlingstilbud

Vårt formål er å hjelpe deg til en bedre helse ved hjelp av vår fagkompetanse og din innsats. Du trenger ikke henvisning for å få time.

Første time:
Vi foretar en klinisk vurdering av deg, hvor du vil få et tilbud om et tilpasset behandlingsopplegg.

Merknad: Gruppetilbudet er dessverre noe redusert på grunn av pandemien.

Vårt behandlingstilbud omfatter blant annet:

  • Muskel- og skjelettplager
  • Smertebehandling og mestring av akutte og kroniske tilstander
  • Ortopedi- og idrettsmedisin
  • Rehabilitering etter skader og operasjoner
  • Hjerte- og lungesykdommer
  • Reumatologi
  • Bekkenrelaterte palger under og etter fødsel
  • Inkontinens
  • Psykosomatiske plager

Treningstilbud:
Vi har en treningssal hvor du kan trene etter avtale med og oppfølging av din fysioterapeut.

Merknad: Treningssalen er dessverre stengt for egentrening på grunn av pandemien.

BETINGELSER

Venteliste prioriteres etter behov og alvorlighetsgrad av diagnoser. 

Alle takster for vår virksomhet følger takstplakaten til Helfo.
Ved forsikringssaker kan egenandelen kreves refundert fra forsikringsselskapet etter innbetaling.
Ved avtale om direkteoppgjør med forsikringsselskap eller NAV (for de som har vedtak om livsopphold), skal skriftlig dokumentasjon foreligge i forkant av behandlingsstart.

Merknad: Innmelding av nye pasienter tas kun pr telefon eller e-post under pandemien.

ENEBAKK FYSIOTERAPI (ANS)
Prestegårdsveien 1
1912 Enebakk 

Organisasjonsnummer
988 810 746

© 2021 Enebakk Fysioterapi

(+47) 400 04 070